Vart går pengarna?

Organisationen Neuro som står bakom Neuropromenaden har 90-konto och fördelar varje år medel till neurologisk forskning om olika diagnoser och symtom, exempelvis MS, Parkinson, stroke och polyneuropati.

Forskningen du bidrar till ämnar finna svaren på varför människor får neurologiska diagnoser. Dessutom bidrar du till forskning för tidig upptäckt och forskning som leder till bästa möjliga behandling. Vilka projekt som beviljas medel beslutas av en forskningskommittée som bland annat består av erkända forskare och neurologer.

Läs mer om Neuro och neurologisk forskning.

Ditt deltagande är viktigt och bidrar till en ljusare framtid för människor med neurologisk diagnos.