Följ lagtävlingen:

Till topplistan

Se lagen, hur många som anslutit sig och hur mycket som donerats.

Vart går pengarna?

Organisationen Neuro som står bakom Neuropromenaden har 90-konto och fördelar varje år medel till neurologisk forskning om olika diagnoser och symtom, exempelvis MS, Parkinson, stroke och polyneuropati.

Läs mer om Neuro och neurologisk forskning.

Ditt deltagande är viktigt och bidrar till en ljusare framtid för människor med neurologisk diagnos.